Instal·lació de piscines a Sant Quirze del Vallès

El pas del temps, el desgast de l'ús, una mala instal·lació i la manca de manteniment, són les principals causes que les piscines presentin algun problema, com pot ser: fuites d'aigua (impermeabilitzant la seva piscina amb el liner armat s'oblidarà dels problemes de fuites i podrà gaudir de la seva piscina amb total seguretat amb una garantia de 20 anys.) trencament de canonades, fallada de la depuradora, obstrucció d'àrea i altres impureses en els filtres, fallada dels skimers o del netejafons .. . i diversos improvisos més que ens poden passar a la piscina.

Per a la reparació de la seva piscina a Sant Quirze del Vallès li recomanem que compti amb un professional qualificat i que tingui experiència en aquest tipus de reparacions. Així s'evitarà tenir el mateix problema en el futur.

Oferim serveis de:

  • Construcció de noves piscines a Sant Quirze del Vallès.
  • Climatització de piscines a Sant Quirze del Vallès.
  • Reparació de fuites o pèrdues d'aigua.
  • Canvi de sorres del Sílex i posada en marxa.
  • Reparació de motors i depuradores.
  • Reparació i substitució de skimers, filtres, netejafons, focus ...
  • Instal·lació d'accessoris i mantes tèrmiques.
  • Substitució de maquinària (motors o filtres).
  • Substitució de casetes enterrades per casetes a nivell de la piscina.
  • Recobriment de la piscina amb liner armat termo soldat.
  • Instal·lació de dosificadors.
  • Instal·lació d'equips de tractament d'aigua per electròlisi salina.
  • Instal·lació de netejafons automàtics.
  • Substitució de quadres elèctrics.
  • Instal·lació de tanques de seguretat.
  • Instal·lació de cadires per a discapacitats.
  • Instal·lació de cobertes de piscina a Sant Quirze del Vallès.
  • Instal·lació de sistema d'escalfament mitjançant captadors solars.
  • Neteja i desinfecció del vas.
  • Neteja i desincrustació del sílex (sorra) dels filtres.
  • Reparació i posada a punt de motors.
  • Instal·lació d'il·luminació led a l'interior de la piscina.
  • Substitució focus d'il·luminació de la piscina.
  • Reparació de netejafons.
  • Substitució de vàlvules de tancament.
  • Construcció d'escales d'obra fora o dins del perímetre de la piscina.
  • Augmentar o disminuir el nivell de la seva piscina.
  • Instal·lació d'escales d'acer inoxidable, passamans i tot allò que necessiteu.
  • Canviem el gresite antic de la seva piscina, gran varietat de colors.
  • Realitzem servei de manteniment de piscines de gresite, realitzem neteja de piscines amb sal fumen i realitzem la vorada nova.

Contacti amb nosaltres per fer una visita i assessorar la seva reparació o construcció de la seva piscina, demani'ns pressupost.

Instal·lació de piscines Sitges
Instal·lació de piscines Castelldefels Instal·lació de piscines Castellbisbal Instal·lació de piscines Sant Joan Despí Instal·lació de piscines Terrassa